tillbaka

B�CKER

 

 

 

 

 

 

Jesus, Elvis, Jante & jag �r en sju�rsresa skriven fr�n maj 97 till december 04.Den tar sin b�rjan nere i Prag och handlar om hur s�nger b�rjar g�ra sig h�rda inom mig. Hur hj�rtat vill ha n�got sagt, hur dr�mmarna �ntligen vill bli verkliga i mitt snart trettio�riga liv. Boken �r en personlig skildring av mitt liv, av min familj, min sl�kt, relationer, dr�mmen om att g� upp p� scen, om att spela in skivor och bli spelad i radio. Som en r�d tr�d genom historien skrivs st�ndigt s�nger. Boken �r �ven en betraktelse av n�gra st�der, av samh�llet, v�rt land, av v�rldsh�ndelser, ja, resan forts�tter faktiskt �nda ut i v�rldsrymden. Som om jag gavs en papperslapp att veckla ut i det o�ndliga. N�gon sa att om du s� bara tar ett steg mot v�rlden, d� tar v�rlden tio steg mot dig. Enda villkoret �r att tala sanning. Vi kan m�jligtvis ljuga f�r omv�rlden men aldrig oss sj�lva. Och som Jesus sa: S�g sanningen och sanningen skall g�ra dig fri! Elvis sj�ng You aint nothing but a houndog, Jante viskar i �rat: tro inte att du �r n�t! Den h�r boken �r min r�st, min s�ng, min sanning, min dr�m. Inget annat.

Best�ll boken via Kulturbutiken eller Vulkan eller mejla till [email protected], skriv namn och adress s� kommer boken med posten! Pris: 150 kr