Underlig v�rld

Vi lever i en underlig v�rld

Allting �r borta, allting �r h�r

S�tt ditt finger p� n�got och se hur det sakta f�rsvinner

 

Vi lever i en underlig v�rld

Allting �r �ver, allt �r f�rbi

Verkligheten �r bara en v�gg som dr�mmaren som sl�r spik i

 

Vi lever i en underlig v�rld

Vad du �n s�ger, vad du �n g�r

Finner du mening �r det alltid n�gon som s�ger du har fel

 

Bara du och jag som ser

 

Vi lever i en underlig v�rld

Klockan tickar men navet �r still

Den som v�ntar har aldrig g�tt in i en underlig tid

 

Vi lever i en underlig v�rld

Och f�ljer lagar som st�r skrivna i berg

Dom brott som beg�s �r brott som ingen f�rst�r

 

Vi lever i en underlig v�rld

Dom ensamma har ingen plats

Tevetabl�n �r den v�rld som m�nglarna styr

 

Bara du och jag som ser

 

Vi lever i en underlig v�rld

Hur du �n v�nder dig �r du h�r

G� genom spegeln och se vem som vackrast i v�rlden �r

 

Vi lever i en underlig v�rld

Den enes d�d, den andres br�d

N�r man r�r vid folk kan man k�nna en bottenl�s sorg

 

Vi lever i en underlig v�rld

Ingen lyssnar, ingen l�r

Att ge fr�n sitt hj�rta �r inte l�ngre n�gonting v�rt

 

Bara du och jag som ser

 

Vi lever i en underlig v�rld

Ingen kan skilja p� mitt eller ditt

Folk betalar f�r att kvitta skulder som inte finns

 

Vi lever i en underlig v�rld

Hur du �n bankar, hur du �n sl�r

N�nstans inom oss g�r alltid upp ett h�l

 

Vi lever i en underlig v�rld

Du sjunger s�nger men ingen �r d�r

Men att ge fr�n sitt hj�rta �r det enda som �r n�got v�rt

 

Vi lever i en underlig v�rld

Vi lever i en underlig v�rld

Vi lever i en underlig v�rld

Vi lever i en underlig v�rld

Okt 05