Skandinavien

Utanf�r f�nstret vajar bj�rkarna ikv�ll

H�stl�v b�rjar falla, solen har g�tt ner f�r l�ngesen

Jag sitter hemma framf�r en nedsl�ckt datask�rm

Min �lskade i k�ket planerar redan n�sta helg

Dom dagar som r�knas, som dagar som man minns

Att leva h�r och nu �r inte s� enkelt som man vill

Du vill bara hitta dig ett hem

N�gonstans ett vanligt enkelt hem

 

I Skandinavien� i Skandinavien

 

En g�rd st�r till salu, en sl�kt g�r upp f�r gott

Alla �rver vi delar av vad som f�ll p� v�r lott

N�gra vill s�lja, andra g�r allt f�r att h�lla kvar

Familjerna dom dr�mmer om barndomens sommardagar

Skugga �ver havet, moln driver �ver himmelen

En man st�r kvar p� stranden och blickar ut �ver �stersj�n

Han vill bara hitta sig ett hem

Ett vanligt enkelt hem

 

I Skandinavien�

 

N�gon sneddar �ver torget i en mellansvensk stad

Han hittar inte vad han s�ker, hela v�rlden �r en f�rel�sningssal

Jag ramlar nerf�r sl�nten, h�sten 98, en svart och regnig natt i G�teborg

Som om jag ramlar genom hela livet och landar p� en bl�t trottoar

Ett ensamt gatljus lyser upp ett par som g�r f�rbi

Dom tittar p� mig konstigt som om jag var en konstig figur

Jag ville bara hitta mig ett hem

N�gonstans ett vanligt enkelt hem

 

I Skandinavien�

 

En man ligger i respirator, runtom hans s�ng en arsenal av teknik

Om du l�ter honom tala: Sl�ck ner systemet, jag �r redan d�d och begravd

Hans fall f�ll genom lagen, f�rst nere i Schweiz fick dom lov att st�nga av

Du g�r d�md h�r genom andra, att h�lla dig vid liv men inte v�lja vad du vill

Fyra �r i en d�dsb�dd, inte ens hj�rtat fann ett hopp

Ut ur intighet och vaka, l�mnar sj�len �ntligen sin kropp

 

Dom som v�nder �ter, som f�rsvarar heder och moral

Dom har ingenting att vinna, gr�nser l�ses dag f�r dag

M�nga vill tillbaka till n�got som redan haft sin tid

Men denna r�dsla att f�rlora tar mig bara allt l�ngre in i

Skandinavien�

I Skandinavien

Okt 2005