I dagar som dessa 

I dagar som dessa, skydda ditt barn

Skydda ditt hj�rta, l�gg ner ditt f�rsvar

I dagar som dessa

G�r vad du ska

Du f�r en chans i livet

Och den b�rjar fr�n och med idag

 

I dagar som dessa, finns det mening, finns det hopp

Det �r n�t konstigt med v�dret, det �r n�t konstigt med oss

I dagar som dessa

Jag borde skriva mig en bok

Vi f�r en chans i livet

Och en r�cker mer �n nog

 

I dagar som dessa, �r m�nniskor p� v�g

Ett finger i luften � undra vart vindarna b�r

Vad �n v�dermannen sagt

Vilken styrka, vilket h�ll

Det finns tusen chanser l�ngs v�gen

S� vad spelar det f�r roll

 

I dagar som dessa, s�k dina svar

Och st�ll dina fr�gor till dom som ingenting har

Det �r n�t konstigt med sanningen

Den blir bibel, bud och ord

En chans i livet

Sen �r din lycka gjord

 

I dagar som dessa, ligger allting p� h�g

Vem st�dar undan, vem ser eller h�r

I tider som dessa

Vad kan du r�kna bort

En chans i livet

Det �r den lycksaligas lott

 

I dagar som dessa

 

Maj 2006