Inkognito

Jag vaknade i ett stj�rnfall

Jag vaknade i novemberm�rkrets eld

Vid stranden och havet en kall och �dslig kv�ll

Jag l�mnade allt bakom mig, hus, familj och meningsl�sa jobb

Kvar fanns bara skulder, lite kl�der och en kolsvart sj�l

Sen gick jag utmed vattnet, den v�gen blev mitt hem

Jag f�ljde mina s�nger, dom tog mig upp till himmelen och ner

Och alla gamla roller samlade sig till en

Allt jag dr�mmer och �nskar, allt jag ber om

Allt jag r�ds

 

En ung man kom fr�n Danmark

Han hade varken pengar eller jobb

Han fick bygga allt fr�n grunden och kl�ttrade upp�t i trettitalets Helsingborg

Och han tr�ffade en kvinna, tillsammans fick dom tv� d�ttrar, ingen son

Och kanske var det d�rf�r som ett fr� till sl�ktens sorg

Sista dottern �r p� hemmet, hon minns inte l�ngre vem hon �r

Nittifem �r �r en dimma, en g�ng var hon drottning i sitt hov

Hennes pappas r�st var lagen, som hon tog �ver n�r han dog

Den kv�vde hennes egna, en av dom

Var min mor

 

Och mamma l�mnade sin h�gborg

En h�stdag nittonhundrasextiofem

Hon f�rlovade sig med r�tt man och blev f�rbannad av sin mor

Alla lika inf�r lagen, den lag som st�r skriven i v�rt blod

I kyrkan h�ll de br�llop, sen ut p� trappan i sommarens sol

Dom �kte taxi genom staden, p� Grand hotell blev jag till

I varje m�nniska f�ds en l�ngtan och jag var �lskad fr�n f�rsta stund

Men vi l�gger v�ra r�dslor som ett lager av skuld

Inget barn kan leva f�r

N�gon annans skull

 

Och alla v�ra g�vor ligger g�mda i en skog

Kl� av dig inf�r v�rlden, g� ner p� kn� inf�r din sorg

L�ngst d�rinne i ditt hj�rta finns alla dunkla minnen kvar

En dag f�r du f�rl�ta, vad dom gjorde vad dom sa

L�mna mig f�r k�rlek

Eller kom till mig f�r det

�r det enda

Du kan ge

Sep 05