Janteblues

Det b�rjar bli sent, solen g�r ner

Finns det n�gon m�nniska som vet vart vi �r p� v�g

Politiker p� scenen i en tevedebatt

Vadsomhelst blir sanning i giganternas kamp

Och v�rlden f�r�ndras och s� ska det bli

Min r�st i dina h�nder och livet �r f�rbi

Det finns ingen som kan ge dig min saknad och sorg

Det finns ingen som kan ge dig mycket mer �n vad du f�r

 

Tv� m�nniskor m�ts p� ett st�lle ner i stan

Dom g�r tillsammans genom natten om ett �r v�ntar dom barn

Finns ingen som kan s�ga vad som h�nder med oss

N�r vi l�mnat det gamla, n�r vi synat v�ra brott

En �verviktig journalist p� HD: s redaktion

Skriver f�r de ensamma m�nnen som v�grar v�xa upp

I en v�rld d�r Stones o Dylan �r kung

Men det var aldrig deras mening att bli evigt unga

 

Ett byggnadskontor fr�n sextitalets mitt

D�r min pappa gjorde ritningar fr�n en arkitektritad skiss

Men n�gonstans l�ngs v�gen brann papperna upp

Som en examen i helvetet vid himmelens port

Folkhemsvisionen och arbetets l�n

Som byggde v�gar och badhus i en storslagen dr�m

Allt det vi tar f�r givet idag som bortsk�mda barn

Kvar st�r husen och st�der till en f�rlorad generation

 

H�r �r folket och publiken vid dom utvaldas scen

H�r �r sorlet innan showen, �r det n�gonting att se

Jag �r f�dd f�r att leva, jag stavar mitt namn

Jag �r mer �n n�gra siffror, jag �r v�rd att ta i hand

Allting st�r skrivet i blod och i lust

Varje m�nniska har sin sanning � s� vad s�ger du

 

Inget �ga �r bl�tt, i mitt �r det torrt

Bara ilskan som vitnar och sakta driver bort

Vinsterna kommer n�r vi f�rlorar oss

Alla gr�nser jag testat h�ll inga rimliga m�tt

Jag tar bilen om morgonen f�r att g�ra mitt jobb

N�gra timmar p� golvet f�r barnen och oss

Och jag skriver mina s�nger, jag skriver mina brev

Jag skriver till min �lskade � bara du som vet

Sep 05